GotykLubelskie

Brama Krakowska – wizytówka Lublina

Brama Krakowska to jeden z ważniejszych zabytków śródmieścia Lublina oraz jego wizytówka. Jest jednym z nielicznych zachowanych fragmentów średniowiecznych murów miejskich. Obwarowania te zostały wzniesione w czasach Kazimierza Wielkiego, w połowie XIV w.

Brama Krakowska jest jedną z dwóch bram, istniejących w miejskich murach obronnych. Oprócz niej istnieje jeszcze Brama Grodzka, położona na przeciwległym końcu zespołu staromiejskiego. Istniały jeszcze mniejsze furty, ale te się nie zachowały.

Początki murów miejskich w Lublinie

Lublin zawdzięcza swoje mury obronne królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Jak wiadomo, zastał on Polske drewnianą, a zostawił murowaną. Do jego czasów Lublin był otoczony prymitywnymi fortyfikacjami drewniano – ziemnymi. Przede wszystkim, były one zbyt słabe, by stawic czoła nieprzyjacielowi. Tatarski najazd w 1341 roku dotkliwie spustoszył miasto. Prawdopodobnie ten fakt wpłynął na króla Kazimierza, który postanowił je wesprzeć. Ponieważ Lublin nie dałby sam rady sfinansować budowy, ta pomoc była niezbędna. Królewskie mury w ciągu kolejnych lat otoczyły miasto – czyli obszar, obecnie znany jako Stare Miasto. Prace trwały kilka dziesięcioleci, i z chwilą śmierci króla Kazimierza, w roku 1371, jeszcze nie były skończone.

Zmiany w wyglądzie Bramy Krakowskiej

Brama Krakowska z początku wyglądała trochę inaczej niż teraz. Przez wieki sukcesywnie ją rozbudowywano. rama Krakowska była w ciągu swej historii rozbudowywana. W XV wieku podwyższono ją znacząco. Z kolei w XVI wieku zyskała obecne przedbramie. Ostatnią poważną zmianą w jej wyglądzie było dodanie obecnego zwieńczenia. Przez wiele stuleci budowla była otynkowana. W wyniku przeprowadzonego w latach 50. XX wieku remontu, odsłonięto jej ceglane lico. Obecnie mieści się tam Muzeum Historii Miasta Lublina.

Najnowsze odkrycia

Do niedawna uważano, że do bramy wiódł zwodzony most nad fosą. Jednak ostatnie lata przyniosły nowe wiadomości. Otóż, w trakcie remontu Krakowskiego Przedmieścia w roku 2018, odsłonięto resztki tajemniczych murów. Przeprowadzone badania wykazały, że są to pozostałości barbakanu. Okazało się, że wznosił się on przed Bramą Krakowską. W przeciwieństwie do innych znanych nam barbakanów, był to budynek na planie kwadratu. Wylotem był skierowany w stronę obecnej ul. Koziej. NIe ma w tym niczego dziwnego, bo ta ulica, wraz z ul. Narutowicza były pierwotnym, krakowskim traktem. Najprawdopodobniej, barbakan rozebrano w połowie XVII wieku, robiąc miejsce dla placu targowego.

Dodaj komentarz